Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Nowy projekt ustawy o sygnalistach po konsultacjach społecznych – w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć, rozszerzenie zakresu przedmiotowego o takie dziedziny jak wolnosci i prawa człowieka i obywatela, handel ludźmi, prawo pracy i korupcję oraz wydłużenie vacatio legis. Według ostatniego projektu, proponuje się aby przepisy ustawy weszły w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Istotną zmianą dla podmiotów zobowiązanych do utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych, jest doprecyzowanie sposobu ustalenia liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową. Wliczeniu podlegać będą pracownicy w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem, na innej podstawie niż stosunek pracy. Zapraszamy do lektury i współpracy. Nasza firma oferuje profesjonalny system informatyczny do obsługi zgłoszeń wewnętrznych – DGSygbalistaPRO, dedykowany podmiotom prywatnym i publicznym.W ofercie posiadamy pełen outsourcing usług i szkoleń. Szczególy znajdziecie Państwo na naszych stronach: https://detectio.pldgsygnalistapro/

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]