Generator Dokumentów

Detectio Group stworzyło generator dokumentów. Przy pomocy tego narzędzia w ciągu kwadransa, uzyskasz komplet dokumentów wymaganych ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, oraz dokumenty niezbędne do prowadzenia postępowań następczych, są to: Regulamin zgłoszeń wewnętrznych z gotowymi procedurami i załącznikami: kompletne formularze zgłoszeń, Rejestr zgłoszeń, wzór Decyzji o wszczęciu/odmowie wszczęcia postępowania następczego/ nadaniu/odmowie nadania statusu  Sygnalisty, wzór Raportu końcowego z przeprowadzonego postępowania następczego, Informacja o zakończeniu postępowania następczego, wzór Oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem wewnętrznym, wzór Oświadczenia o udziale w szkoleniu i zapoznaniu się z Regulaminem i Procedurami.

Generator jest narzędziem kompleksowy. Możesz z niego skorzystać w każdym z możliwych wariantów, także wtedy kiedy nie korzystasz z systemu DGSygnalistaPRO.

Jeżeli skorzystałeś z outsourcingu usług, niezbędne dokumenty otrzymasz w ramach wybranego pakietu.

Zapraszamy.

Tylko u nas wygenerujesz dokumenty w kwadrans.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]