System obsługi sygnalistów DGSygnalistaPRO

System DGsygnalistaPRO jest zgodny z wymogami Dyrektywy 2019/1937, Dyrektywy 2016/679 i prawem krajowym pozwoli Państwu na wdrożenie bezpiecznego, poufnego kanału dedykowanego dla osób zgłaszających/sygnalistów. Ten funkcjonalny, wielopoziomowy system pozwoli Państwu na bezpośrednie Zarządzanie kontem Waszego Przedsiębiorstwa/Instytucji lub zlecenie tej czynności naszym ekspertom.

W Pakietach PF1 PF2 PF3, udostępniamy Państwu Kanał zgłoszeń o nieprawidłowościach, realizujący w pełni obowiązki, wynikające z przepisów prawa. W każdym z nich, oferujemy wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie wynikającym z wykorzystywanej opcji.

Pakiet PF1  w systemie DGSygnalistaPRO jest dedykujemy firmom i instytucjom, które wykorzystując ten bezpieczny kanał łączności, zdecydują się na samodzielne zarządzanie ryzykiem związanym z obsługą sygnalistów.

Pakiet PF2 przeznaczony  jest dla organizacji w których powołano Zespoły ds. sygnalistów w firmach o rozbudowanej strukturze lokalizacyjno-organizacyjnej. Opcja ta łączy zalety ekonomiki i pełnej funkcjonalności. Nie wyklucza bieżącego wsparcia ze strony ekspertów DETECTIO GROUP.

Pakiet PF3 daje Państwu możliwość dywersyfikacji ryzyka i przekazanie pełnej odpowiedzialności faktycznej i prawnej ekspertom DETECTIO GROUP. W ramach outsourcingu usług, weźmiemy na siebie odpowiedzialność cywilną i karną w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie. W ramach tej opcji oferujemy równoległy, całodobowy, telefoniczny kanał łączności dla osób zgłaszających o nieprawidłowościach, ale także prowadzenie postępowań wyjaśniająco-następczych w ramach zgłoszenia o nieprawidłowościach(domniemanych przestępstwach w Państwa firmie/instytucji). Jako eksperci w tej dziedzinie, wiemy że jest to etap najistotniejszy. Tak pod względem realizacji prawa jak i Państwa bezpieczeństwa i ewentualnych konsekwencji braku reakcji, niewłaściwych wniosków lub późniejszych działań służb.

Oferujemy wdrożenie wymaganej dokumentacji (Gwarancja zgodności z RODO oraz Dyrektywą 2019/1937). Wsparcie powdrożeniowe.

Dokumentację opracowuje i wdraża Dyplomowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych posiadający Certyfikat audytora bezpieczeństwa informacji w standardzie ISO/IEC 27001. W zakresie procedur oraz działań następczych emerytowani oficerowie służb, posiadający wiedzę w zakresie prawa karnego materialnego, postępowania procesowego, prawa administracyjnego i cywilnego oraz praktykę w prowadzeniu postępowań wyjaśniających.

Przykładowe dokumenty:

 1. DPIA (Data Protection Impact Assessment)ocena skutków dla ochrony danych. Kliknij tutaj aby zapoznać się z naszym artykułem na temat DPIA
 2. Opracowanie Regulaminu, Procedury i Rejestru zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących
  zgłoszeń na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
  z dnia 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa i regulacji krajowych.( art. 8 ust 5 i art. 9 Dyrektywy 2019/19370
  Kliknij tutaj aby zapoznać się z naszym artykułem na temat Dyrektywy PE z dnia 23 października 2019r.
 
Rozumiemy również że biznes wymaga elastyczności. Z tego względu przygotowaliśmy dla Państwa 3 warianty opłat – roczny, dwuletni oraz comiesięczny model subskrypcyjny.

Cennik usługi DGSygnalistaPRO w ramach subskrypcji

Pakiet PF1

250 Miesięcznie
 • Ilość użytkowników: 1
 • Wielkość bazy danych: 10GB
 • Raporty okresowe o zgłoszeniach co 30 dni
 • Wsparcie techniczne Detectio Group

Pakiet PF2

560 Miesięcznie
 • Ilość użytkowników: 2-3
 • Wielkość bazy danych: 20GB
 • Raporty o zgłoszeniach na bieżąco
 • Wsparcie techniczne Detectio Group
Popularne

Pakiet PF3

920 Miesięcznie
 • Obsługa sygnalistów/Outsourcing Detectio Group
 • Nielimitowana wielkość bazy danych
 • Raporty o zgłoszeniach na bieżąco
 • Darmowy regulamin/procedury/rejestr zgłoszeń
 • Przeprowadzenie DPiA oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 • 2 postępowania następcze w ramach abonamentu
 • Prowadzenie postępowań następczych po zgłoszeniu sygnalisty bądź udział w Zespole prowadzącym
 • Dodatkowy, całodobowy telefoniczny bezpieczny kanał zgłoszeń i kontaktu z sygnalistą
 • Szkolenie wstępne dla personelu
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne

Cennik usługi DGSygnalistaPRO w modelu rocznym

Pakiet PF1

250
180 Miesięcznie
 • Ilość użytkowników: 1
 • Wielkość bazy danych: 10GB
 • Raporty okresowe o zgłoszeniach co 30 dni
 • Wsparcie techniczne Detectio Group

Pakiet PF2

560
460 Miesięcznie
 • Ilość użytkowników: 2-3
 • Wielkość bazy danych: 20GB
 • Raporty o zgłoszeniach na bieżąco
 • Wsparcie techniczne Detectio Group

Pakiet PF3

920
820 Miesięcznie
 • Obsługa sygnalistów/Outsourcing Detectio Group
 • Nielimitowana wielkość bazy danych
 • Raporty o zgłoszeniach na bieżąco
 • Darmowy regulamin/procedury/rejestr zgłoszeń
 • Przeprowadzenie DPiA oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 • 2 postępowania następcze w ramach abonamentu
 • Prowadzenie postępowań następczych po zgłoszeniu sygnalisty bądź udział w Zespole prowadzącym
 • Dodatkowy, całodobowy telefoniczny bezpieczny kanał zgłoszeń i kontaktu z sygnalistą
 • Szkolenie wstępne dla personelu
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne
Popularne

Cennik usługi DGSygnalistaPRO w modelu dwuletnim

Pakiet PF1

250
144 Miesięcznie
 • Ilość użytkowników: 1
 • Wielkość bazy danych: 10GB
 • Raporty okresowe o zgłoszeniach co 30 dni
 • Wsparcie techniczne Detectio Group

Pakiet PF2

560
368 Miesięcznie
 • Ilość użytkowników: 2-3
 • Wielkość bazy danych: 20GB
 • Raporty o zgłoszeniach na bieżąco
 • Wsparcie techniczne Detectio Group

Pakiet PF3

920
656 Miesięcznie
 • Obsługa sygnalistów/Outsourcing Detectio Group
 • Nielimitowana wielkość bazy danych
 • Raporty o zgłoszeniach na bieżąco
 • Darmowy regulamin/procedury/rejestr zgłoszeń
 • Przeprowadzenie DPiA oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 • 4 postępowania następcze w ramach abonamentu
 • Prowadzenie postępowań następczych po zgłoszeniu sygnalisty bądź udział w Zespole prowadzącym
 • Dodatkowy, całodobowy telefoniczny bezpieczny kanał zgłoszeń i kontaktu z sygnalistą
 • Szkolenie wstępne dla personelu
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne
Popularne

Powyższe, zgodnie z zapisem art. 71 Kodeksu Cywilnego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]