System obsługi sygnalistów DGSygnalistaPRO

System DGSygnalistaPRO jest zgodny z wymogami Dyrektywy 2019/1937, Rozporządzenia 2016/679 i prawem krajowym pozwoli Państwu na wdrożenie bezpiecznego, poufnego kanału dedykowanego dla osób zgłaszających/sygnalistów. Ten funkcjonalny, wielopoziomowy system pozwoli Państwu na bezpośrednie Zarządzanie kontem podmiotu prawnego, zobowiązanego do opracowania i wdrożenia wewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń o naruszeniach prawa.

Ponadto DGSygnalistaPRO, pozwala na realizację obowiązku podmiotom prawnym w dziedzinie usług finansowych, oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązanym do wdrożenia wewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń prawa [AML].

Uwagi do oferty:

Indywidualne wyceny udostępnienia licencji systemu DGSygnalistaPRO, lub outsourcingu usług, dotyczą:

a.    Grup podmiotów prywatnych, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50, lecz nie więcej niż 249 osób, które mogą na podstawie umowy ustalić wspólne zasady dotyczące przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzania postępowania wyjaśniającego.

b.    Jednostek samorządu terytorialnego, które ustaliły  wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych w ramach wspólnej obsługi, pod warunkiem zapewnienia ich odrębności i niezależności od procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

 

W Pakietach PF1 i PF2, udostępniamy Państwu Kanał zgłoszeń o nieprawidłowościach, realizujący w pełni obowiązki, wynikające z przepisów prawa. W każdym z nich, oferujemy wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie wynikającym z wykorzystywanej opcji.

Pakiet PF1 – umożliwia korzystanie z licencji systemu DGSygnalistaPRO i jest dedykowany firmom i instytucjom, które wykorzystując ten bezpieczny kanał łączności, zdecydują się na samodzielne zarządzanie ryzykiem związanym z obsługą sygnalistów.

Pakiet PF2 – daje Państwu możliwość dywersyfikacji ryzyka i przekazanie pełnej odpowiedzialności faktycznej i prawnej ekspertom DETECTIO GROUP. W ramach outsourcingu usług, weźmiemy na siebie odpowiedzialność cywilną i karną w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie. W ramach tej opcji oferujemy dodatkowo drugi telefoniczny, całodobowy kanał łączności, przeznaczony do uzupełnienia wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia o działaniach odwetowych w stosunku do sygnalisty, osoby pomagającej przy zgłoszeniu lub powiązanej z w/wym. Pakiet ten obejmuje  prowadzenie postępowań następczych. Jako eksperci w tej dziedzinie, wiemy że jest to etap najistotniejszy. Tak pod względem realizacji prawa jak i Państwa bezpieczeństwa i ewentualnych konsekwencji braku reakcji, podjęcia niewłaściwych wniosków, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Oferujemy wdrożenie wymaganej dokumentacji (Gwarancja zgodności z RODO oraz Dyrektywą 2019/1937),  wsparcie powdrożeniowe, szkolenia wstępne i okresowe.

Dokumentację opracowuje i wdraża Dyplomowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych posiadający Certyfikat audytora bezpieczeństwa informacji w standardzie ISO/IEC 27001. W zakresie procedur oraz działań następczych – emerytowani oficerowie służb, posiadający wiedzę w zakresie prawa karnego materialnego, postępowania procesowego, prawa administracyjnego i cywilnego oraz praktykę w prowadzeniu postępowań wyjaśniających.

Dla zapewnienia wysokiego standardu oferowanych usług, naszym partnerem wiodącym jest kancelaria prawna, wspomagająca nas na etapie prowadzenia postępowań następczych.

 

Rozumiemy również że biznes wymaga elastyczności. Dla podmiotów prywatnych,  przygotowaliśmy 2 warianty opłat – roczny oraz comiesięczny model subskrypcyjny.

Cennik usługi DGSygnalistaPRO w ramach subskrypcji

Pakiet PF1

300 Miesięcznie
 • Udostępnienie licencji na samodzielne korzystanie z systemu
 • Ilość użytkowników: 1
 • Wielkość bazy danych: 10GB
 • Raporty okresowe o zgłoszeniach co 30 dni
 • Wsparcie techniczne Detectio Group

Pakiet PF2

1000 Miesięcznie
 • Obsługa sygnalistów/Outsourcing Detectio Group
 • Nielimitowana wielkość bazy danych
 • Raporty o zgłoszeniach na bieżąco
 • Darmowy regulamin/procedury/rejestr zgłoszeń
 • Prowadzenie postępowań następczych po zgłoszeniu sygnalisty bądź udział w Zespole prowadzącym
 • Dodatkowy, całodobowy telefoniczny bezpieczny kanał zgłoszeń i kontaktu z sygnalistą
 • Szkolenie okresowe dla personelu
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne

Cennik usługi DGSygnalistaPRO w modelu rocznym

Pakiet PF1

300
250 Miesięcznie
 • Udostępnienie licencji na samodzielne korzystanie z systemu
 • Ilość użytkowników: 1
 • Wielkość bazy danych: 10GB
 • Raporty okresowe o zgłoszeniach co 30 dni
 • Wsparcie techniczne Detectio Group

Pakiet PF2

1000
900 Miesięcznie
 • Obsługa sygnalistów/Outsourcing Detectio Group
 • Nielimitowana wielkość bazy danych
 • Raporty o zgłoszeniach na bieżąco
 • Darmowy regulamin/procedury/rejestr zgłoszeń
 • Prowadzenie postępowań następczych po zgłoszeniu sygnalisty bądź udział w Zespole prowadzącym
 • Dodatkowy, całodobowy telefoniczny bezpieczny kanał zgłoszeń i kontaktu z sygnalistą
 • Szkolenie okresowe dla personelu
 • Wsparcie techniczne i merytoryczne
Popularne

Powyższe, zgodnie z zapisem art. 71 Kodeksu Cywilnego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]