Outsourcing usług Inspektora Ochrony Danych-RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych nakładają na firmy obowiązki z zakresu Ochrony Danych Osobowych. Ustawodawca równocześnie oprócz obowiązków dopuszcza możliwość nakładania kar w wysokości nawet 20 milionów Euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.

Dlatego właśnie warto oddać to zagadnienie w ręce profesjonalistów. Świadczymy usługi z zakresu wdrożeń, audytów i outsourcingu usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 2018r. Nasi pracownicy są absolwentami studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych. Równocześnie posiadamy certyfikaty audytorów bezpieczeństwa informacji oraz wieloletnie praktyczne doświadczenie w obsłudze firm i szkoleniach. Działamy na obszarze całego kraju, w zakres naszej oferty wchodzą:

 • Szkolenia wewnętrzne , wstępne i okresowe;
 • Audyty zgodności z RODO
 • Inwentaryzacja zasobów przetwarzania..
 • Opracowanie dokumentacji w zakresie wdrożenia RODO:   
 • Opracowanie metodyki i przeprowadzenie analizy ryzyka.
 • Przeprowadzenie DPiA (Data Protection Impact Assessment) czyli, ocena skutków dla ochrony danych
 • Opracowanie i wdrożenie Polityki Ochrony Danych osobowych;
 • Opracowanie i wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Informatycznego; opracowanie i wdrożenie Procedur i Instrukcji dostosowujących do RODO  
 • Opracowanie i wdrożenie Polityki Retencji danych osobowych  w przedsiębiorstwie,  opracowanie i wdrożenie Upoważnień do przetwarzania danych osobowych i Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych ( prowadzenie rejestrów);
 • Opracowanie, wdrożenie i prowadzenie  Rejestrów Czynności Przetwarzania i Kategorii Przetwarzania.
 • Doradztwo i pomoc w dostosowaniu Regulaminów Pracodawcy do wymagań RODO.
 • Wdrożenia oraz optymalizacje systemów ochrony danych osobowych.
 • Wsparcie IODO  /Inspektora Ochrony Danych Osobowych/ powołanego przez Klienta.
 • Świadczenie usług eksperckich z zakresu ochrony danych osobowych .
 • Doraźne przeglądy bezpieczeństwa informacji

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]