Cennik usług związanych z ochroną danych osobowych

Na podstawie indywidualnej oceny kontekstu i ilości przetwarzanych danych osobowych, specyfiki i struktury działalności, przypiszemy Państwa do jednej z trzech grup: A, B lub C.

Podane ceny są cenami netto.

UsługaGrupa AGrupa BGrupa C
Outsourcing usług Inspektora Ochrony Danych ( nasz ekspert jest zarejestrowany w UODO jako Państwa Inspektor Danych)- opłata miesięczna / umowa 1 rok

Od 1000

Od 1500

Od 2000

Audyt wstępny -zgodności z RODO i poziomu ochrony danych osobowych w standardzie ISO/IEC 27001 zakończony pisemnym Raportem

 Od 3000Od 5000Od 7000
Szkolenie wstępne RODO dla nowego pracownika, stażysty, współpracownika  (opłata za jedną osobę)  500500500
Szkolenie okresowe RODO dla personelu ( upoważnionych) do  przetwarzania danych osobowych (opłata za grupę bez limitu ilości osób )- test wiedzy i wydanie zaświadczenia do teczki osobowej pracownika

Od 1500

Od 1500

Od 1500

Szkolenie z zakresu RODO dla Administratora Danych Osobowych ( wyższej kadry kierowniczej i zarządzającej ).

Uzgadniane każdorazowo w zależności od zakresu

Uzgadniane każdorazowo w zależności od zakresu

Uzgadniane każdorazowo w zależności od zakresu

Szkolenie dla Podmiotów Przetwarzających bądź Współpracowników / Podwykonawców Administratora Danych Osobowych

250 zł/h

250 zł/h250 zł/h
Jednorazowe konsultacje dla firm/ instytucji zakończone pisemną rekomendacją250zł/h250zł/h250zł/h
Opracowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych z załącznikami ( Procedurami i wzorami dokumentów, wymaganych prawem.

Od 3000zł

Od 5000 zł.

Uzgadniane indywidualnie

Opracowanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym zgodnym z RODOOd 3000zł.Od 5000złUzgadniane indywidualnie
Sprzedaż wzorcowej Polityki Ochrony Danych Osobowych z załącznikami i wsparcie przy jej dostosowaniu.

2000zł.

2000zł.

2000zł.

Sprzedaż wzorcowej Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym zgodnej z RODO i wsparcie przy jej dostosowaniu.2000zł.2000zł.2000zł.
Opracowanie Rejestru Czynności Przetwarzania15002500Od 3000
Opracowanie Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania20002500Od 3000
Sprzedaż wzorcowego Rejestru Czynności i Kategorii Przetwarzania – opracowanego w excel i wsparcie w ich dostosowaniu100015001500
Przeprowadzeni Analizy Ryzyka dla poszczególnych procesów przetwarzania danych osobowych, ujętych w Rejestrze Czynności Przetwarzania danej organizacji.Od 2000Od 2500Uzgadniane indywidualnie
Opracowanie DPiA Oceny Skutków Dla Ochrony DanychOd 1500Od 2500Uzgadniane indywidualnie
Sprzedaż wzorcowej ( ilościowo-jakościowej)Metodyki Analizy Ryzyka i wsparcie przy jej wdrożeniu.100010001000
Pogotowie RODO 24/7: Wsparcie przed-kontrolne i w czasie kontroli UODO.500 zł/h500zł/h500zł/h
Pogotowie RODO 24/7: Wsparcie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych500zł/h500zł./h500zł./h
Opracowanie dowolnego dokumentu bądź pakietu dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.Uzgadniane indywidualnieUzgadniane indywidualneUzgadniane indywidualne
Sprzedaż wzorcowej dokumentacji i wsparcie przy jej dostosowaniu.   
Wzory Klauzul Informacyjnych150 zł.150zł.150zł.
Wzory dokumentów niezbędnych do obsługi żądań osób, których dane osobowe są przetwarzane200zł.200zł.200zł.
Wzór Rejestru Naruszeń Danych Osobowych100zł.100zł.100zł.
Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych100zł.100zł.100zł.
Wzór Rejestru Upoważnionych100zł.100zł.100zł.
Wzór Wniosku pracownika o wykorzystanie urządzeń mobilnych poza siedzibą firmy/ Administratora100zł.100zł.100zł.
Metodyka Przeprowadzenia Testu Równowagi ( w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust 1 lit f RODO150zł.150zł.150zł.
Metodyka Szacowania Wagi Naruszenia danych osobowych150zł.150zł.150zł.
Procedura w przypadku naruszenia danych osobowych150zł.150zł.150zł.
Procedura dostępu do pomieszczeń100zł.100zł.100zł.

Procedura realizacji zasad Privacy by Design  i Privacy by Default w zmianach wpływających na przetwarzanie danych osobowych

250zł.250zł.250zł.
Wzór Polityki Retencji Danych Osobowych250zł.250zł.250zł.
Procedura( Polityka ) Czystego Biurka100zł.100zł.100zł.
Teczka dokumentów- Procedury Obsługi Praw Osób, których dane dotyczą, zawierająca komplet procedur i wzorów dokumentów związanych z obsługą praw osoby fizycznej, której dane są przetwarzane. ( zawiera 56 kart dokumentów, niezbędnych dla każdego Administratora500zł.500zł.500zł.
Instrukcja postępowania z danymi osobowymi w wersji papierowej100zł.100zł.100zł.
Instrukcja użytkowania komputerów przenośnych100zł.100zł.100zł.
Instrukcja korzystania z internetu100zł.100zł.100zł.
Instrukcja korzystania z oprogramowania100zł.100zl.100zł.
Instrukcja korzystania z poczty elektronicznej100zł.100zł.100zł.
Regulamin pracy zdalnej150zł.150zł.150zł.
Regulamin Monitoringu250zł.250zł.250zł.
Inne Dokumenty związane z RODOUzgadniane indywidualnieUzgadniane IndywidualnieUzgadniane Indywidualnie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Zapraszamy do darmowych konsultacji. Dostosujemy swoją ofertę do Twoich potrzeb.

DETECTIO GROUP: Profesjonalizm i Rzetelność.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]