Polityka Prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym

 1. Informacje ogólne:

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób fizycznych, Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z serwisu DETECTIO GROUP Pozyskiwanie i Ochrona Informacji NIP: 91276291:http://www.detectio.pl/  http://poufne24.com http:// poufne24.eu/  fanpage w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/detectiogroup/.

Zasady Polityki Prywatności, które są określone poniżej, dotyczą tylko niniejszych stron,  nie dotyczą witryn,  do których można z niej przechodzić.

Korzystając z naszej witryny, akceptujecie Państwo zasady Polityki Prywatności, które prezentujemy poniżej.

DETECTIO GROUP Pozyskiwanie i Ochrona Informacji, szanuje prawo do prywatności Użytkowników, chroniąc ich prawa i wolności w zakresie ochrony danych osobowych. W szczególności stosują odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników, m.in. przez nieuprawniony dostęp osób trzecich.

Nasz serwis, został zabezpieczony za pomocą szyfrowania, które utrudnia osobom nieupoważnionym odczytanie informacji, przesyłanych między komputerami.

W naszych serwisach udostępniliśmy założenia Polityki Prywatności. Ponadto umieściliśmy informacje  na temat celów przetwarzania danych, czasie i podstawie prawnej ich przetwarzania oraz inne, wymagane prawem. Na naszych stronach internetowych, oraz fanpage. w serwisie Facebook, udostępniliśmy Klauzule Informacyjne,  realizujące obowiązek prawny z art. 13 RODO.

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa, na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w szczególności:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 1. Słownik podstawowych pojęć, używanych w naszej Polityce Prywatności:
 • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

C, Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych jest: Detectio Group Pozyskiwanie i Ochrona Informacji Marian Szłapa, NIP: 8791276291 z siedzibą: 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 87. Kontakt mailowy: dyrektor@detectio.pl Telefoniczny: +48 698642878.

 1. Gromadzenie danych osobowych:

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL              i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawanej w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony naszego serwisu. Ponadto, serwisy nie zbierają w sposób automatyczny, żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 1. zarządzania Serwisem;
 2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika, mogą być wykorzystane     w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym i do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

W przypadku naruszenia zasad korzystania z naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości i innym, realizując obowiązek prawny.

 1. Prawa Użytkownika.

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych osobowych ma prawo:

 • Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Poprawienia swoich danych.
 • Usunięcia danych.
 • Ograniczenia przetwarzania danych. żądania abyśmy ograniczyli przetwarzanie wyłącznie do przechowywania Pana/i danych osobowych w przypadku:

– przekonania Pana/i, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,

– nie chce Pan/i abyśmy usunęli dane bo będą Panu/i potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– trwania okresu od wniesienia przez Pana/ią sprzeciwu wobec przetwarzania.

 • Sprzeciwu wobec przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 1. Wykorzystanie plików Cookies.

Motyw 30 Preambuły do RODO, wskazuje, że osobom fizycznym, mogą zostać przypisane (…) identyfikatory plików cookie- generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory(…) które w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery, mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i identyfikacji tych osób.

Nasz Serwis internetowy, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2019r. poz. 2450) korzystają z plików Cookies. Pliki Cookies, zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

Są wykorzystywane w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z naszych stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach administrowanych przez nas Serwisów, wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • cookies analityczne – pliki tworzone przez usługę Google Analytics,
 • (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • _icl_current_language, woocommerce_recently_viewed, wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wordpress_test_cookie, wp-settings-1, wp-settings-time-1 – cookies wykorzystywane przez system CMS serwisu,
 • _ga, _gid, CONSENT, NID – ciasteczka analityczne Google Analytics umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, pomagają naprawiać zaistniałe na stronie błędy itp.

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookie – wyłączyć pliki cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w menu głównym Twojej przeglądarki – zakładce „Pomoc”.

Administrator Danych Osobowych  informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na ograniczenia funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu

Dla ułatwienia i podjęcia świadomej decyzji w przedmiocie sprawy, przekazujemy Państwu, podstawowe informacje n/t zarządzania plikami cookies w różnych przeglądarkach inernetowych.

 1. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na komputerach:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce, w tym jak usunąć pliki cookies poszczególnych witryn (w sekcji: Usuwanie plików cookie ze strony internetowej) zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 1. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na urządzeniach z systemem Android:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Chrome twojego urządzenia mobilnego Android zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 1. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome na urządzeniach z systemem iOS:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Chrome twojego urządzenia mobilnego iOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Google pod adresem: https://support.google.com/accounts/answer/61416

 1. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Firefox:

aby dowiedzieć się jak usuwać pliki cookie zapisane w przeglądarce Firefox zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Mozilla pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek.

aby dowiedzieć się jak blokować pliki cookie (zbiorcze i poszczególnych witryn) zapisane w przeglądarce Firefox zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Mozilla pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek oraz https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn.

 1. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce IE:

aby dowiedzieć się jak usuwać pliki cookie zapisane w przeglądarce Internet Explorer zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Microsoft pod adresem: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

 1. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Opera zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/jak-mozemy-ci-pomoc/preferencje-przegladania/#cookies.

 1. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem MacOS:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisane w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem MacOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Apple pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac oraz https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

 1. Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari na urządzeniach mobilnych z systemem iOS:

aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie zapisanymi w przeglądarce Safari na urządzeniach z systemem iOS zapoznaj się z informacjami na stronie pomocy Apple pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/ht201265.

 1. Zmiany w Polityce Prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Aktualizacje Polityki Prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. www.detectio.pl

 

 

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]