Prace nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Unikalna oferta DETECTIO GROUP.

DGSygnalistaPRO to jedyny zaawansowany system do obsługi zgłoszeń sygnalistów. Większość ofert, to aplikacje majace na celu przesyłanie notatek informacyjnych. Aby zrealizować poufnośc i integralność przetwarzanych danych, potrzeba o wiele więcej. Przyjęcie zgłoszenia to etap istotny, ale pierwszy. DGSygnalistaPRO pozwoli ci na realizację obowiazku prawnego, zapewni bezpieczeństwo i udzieli wspracia w skutecznym poprowadzeniu postępowania następczego. Zapraszamy do konsultacji, współpracy i programu partnerskiego. zapoznaj sie z naszą ofertą: https://detectio.pldgsygnalistapro/

Podmioty zobowiązane, na które będzie oddziaływała ustawa o ochronie sygnalistów:

DETECTIO GROUP jest twórcą profesjonalnego systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów. DGSygnalistaPRO to wewnętrzny, poufny, zaszyfrowany i zaawanasowany system informatyczny do pelnej obsługi zgłoszeń. Oferujemy outsourcing usług dla sektora prywatnego i publicznego. Opracujemy wymagane prawem dokumenty, poprowadzimy Rejestr zgłoszeń i postępowania następcze weryfikujące przedmiot zgłoszenia. Jesteśmy wpisani do RIS ( Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Przeprowadzimy szkolenia […]

Ustawa o ochronie sygnalistów- outosurcing i wsparcie DG.

Ustawa o ochronie sygnalistów, to duże wyzwanie zarówno dla podmiotów prywatnych jak i publicznych. Przedstawamy najbardziej zaawansowany system informatyczny służący do obsługi zgłoszeń i realizujący w 100% obowiązek prawny podmiotu zobowiązanego. DG oferuje outsourcing usług w tym zakresie, unikalna ofertę, dwa wewnętrzne kanały, urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo spotkań bezpośrednich z sygnalistą. Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe, które sa obowiązkiem prawnym pracodawcy. Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Przeczytaj, zadzwoń. Odpowiemy na każde pytanie. Możemy się spotkać w naszych biurach lub w Twojej organizacji. Zapraszamy do współpracy. Zespół DG.

Nowe Biuro terenowe w Toruniu.

Biuro obsługi klienta w Toruniu. Obsługa klientw systemu DGSygnalistaPRO. Niuro Krajowego Koordynatora Szkoleń. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Nowy projekt ustawy o sygnalistach po konsultacjach społecznych – w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć, rozszerzenie zakresu przedmiotowego o takie dziedziny jak wolnosci i prawa człowieka i obywatela, handel ludźmi, prawo pracy i korupcję oraz wydłużenie vacatio legis. Według ostatniego projektu, proponuje się aby przepisy ustawy weszły w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Istotną zmianą dla podmiotów zobowiązanych do utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych, jest doprecyzowanie sposobu ustalenia liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową. Wliczeniu podlegać będą pracownicy w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem, na innej podstawie niż stosunek pracy. Zapraszamy do lektury i współpracy. Nasza firma oferuje profesjonalny system informatyczny do obsługi zgłoszeń wewnętrznych – DGSygbalistaPRO, dedykowany podmiotom prywatnym i publicznym.W ofercie posiadamy pełen outsourcing usług i szkoleń. Szczególy znajdziecie Państwo na naszych stronach: https://detectio.pldgsygnalistapro/

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]