System DG SygnalistaPRO

DETECTIO GROUP działające na rynku usług dla biznesu od 2009 roku, przygotowało dla Państwa kompleksową usługę, dedykowaną dla sektora prywatnego oraz publicznego. System DGSygnalistaPRO, został stworzony, aby zapenić Twojej organizacji, realizację obowiązku prawnego, ale także zminimalizować ryzyka związane z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019L1937. System jest przeznaczony zarówno do obsługi przez personel Administratora jak i w ramach outosurcingu usług / przez fiirmę zewnętrzną/.

W zależności od specyfiki, branży i zapotrzebowania przygotowaliśmy trzy pakiety, zapewniające bezpieczeństwo Waszego biznesu lub Instytucji. https://detectio.pldgsygnalistapro/oferta/.

Gwarantujemy działania zgodne z przepisami Dyrektywy 2019/1937, ale także Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych -2016/679. W ramach umowy opracowujemy regulmin, procedury i rejestry.

Posiadamy kompetencje i wiedzę praktyczną. Obsługa firm i instytucji prowadzona jest przez Dyplomowanych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych z Certyfikatami bezpieczeństwa Informacji: m.in. audytorów bezpieczeństwa Informacji w standardzie ISO 27001. Wsparcie bądź prowadzenie postępowań wyjaśniających, kontakt z osobą zgłaszającą / sygnalistą/ w pełnym zakresie lub częściowe w ramach outsourcingu, powierzyliśmy byłym oficerom policji, służb / absolwentom Wyższej Szkoły Policji/ praktykom, prowadzącym w przeszłości wieloaspektowe śledztwa i postępowania. Szkolenia wewnętrzne/ wstępne i okresowe/ poprowadzą praktycy zagadnienia,  posiadający także niezbędne doświadczenie i przygotowanie metodyczne. W odróżnieniu od innych ofert na rynku, skupiających sie na rejestrowaniu zgłoszeń, przywiązujemy ogromną wagę do prowadzenia postępowań następczych i przekazania naszym klientom wniosków. To ostatnie jest szczegónie ważne, dla zapewnienia bezpieczeństwa Towjej firmie.

Stworzyliśmy unikalne na polskim rynku „narzędzie” zapewniające odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dbające o Wasze bezpieczeństwo prawne i zapewniające zgodność z Dyrektywą i przepisami krajowymi.  Zapewniamy poufność i integralność systemu.

Zapraszamy do konsultacji i współpracy.

Zespół Detectio Group.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]