RODO a ChatGPT

Bez wątpienia używanie ChatGPT, może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych. Europejska Rada Ochrony Danych, utworzyła specjalną grupę zadaniową, za pomoca której, będzie analizować zgodność tego narzędzia z RODO. Zagadnienie, mega interesujące w związku z rozwojem nowych technologii i dostosowaniem prawa do ich regulacji. W tej sekcji będziemy Was informowali o pracach zepołu. Zespół DG. […]

Czego wymaga od firmy Dyrektywa PE i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019r.

O czym jest Dyrektywa? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa i regulacji krajowych jest aktem prawnym mającym na celu uregulować kwestię sygnalistów w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Według tej dyrektywy każdy pracodawca ma obowiązek ustanowić bezpieczne systemowe rozwiązanie umożliwiające zgłaszanie nieprawidłowości w […]

Czym jest DPiA

DPIA (Data Protection Impact Assessment) – ocena skutków dla ochrony danych Zgodnie z art. 35 ust. 1 Rozporządzania o ochronie danych osobowych, jeżeli dany rodzaj przetwarzania: z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Biorąc pod […]

Jak wygląda ochrona informacji w naszym wykonaniu

Ochrona Informacji Szczegóły i zakres usługi, ustalamy każdorazowo z zainteresowanym podmiotem lub osobą. Konsultacja i kosztorys dla klientów podpisujących umowę współpracy, są  darmowe.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]