Podmioty zobowiązane, na które będzie oddziaływała ustawa o ochronie sygnalistów:

DETECTIO GROUP jest twórcą profesjonalnego systemu informatycznego do obsługi zgłoszeń sygnalistów. DGSygnalistaPRO to wewnętrzny, poufny, zaszyfrowany i zaawanasowany system informatyczny do pelnej obsługi zgłoszeń. Oferujemy outsourcing usług dla sektora prywatnego i publicznego. Opracujemy wymagane prawem dokumenty, poprowadzimy Rejestr zgłoszeń i postępowania następcze weryfikujące przedmiot zgłoszenia. Jesteśmy wpisani do RIS ( Rejestru Instytucji Szkoleniowych). Przeprowadzimy szkolenia […]

Ustawa o ochronie sygnalistów- outosurcing i wsparcie DG.

Ustawa o ochronie sygnalistów, to duże wyzwanie zarówno dla podmiotów prywatnych jak i publicznych. Przedstawamy najbardziej zaawansowany system informatyczny służący do obsługi zgłoszeń i realizujący w 100% obowiązek prawny podmiotu zobowiązanego. DG oferuje outsourcing usług w tym zakresie, unikalna ofertę, dwa wewnętrzne kanały, urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo spotkań bezpośrednich z sygnalistą. Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe, które sa obowiązkiem prawnym pracodawcy. Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Przeczytaj, zadzwoń. Odpowiemy na każde pytanie. Możemy się spotkać w naszych biurach lub w Twojej organizacji. Zapraszamy do współpracy. Zespół DG.

Ustawa o ochronie sygnalistów- ostatnia prosta.

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów na ” ostatniej prostej”. W najbliższym czasie, należy sie spodziewać wuroku Trybunału Sprawiedliwości UE, stwierdzających nierzyjęcie przez Polskę przepisów Dyrektywy 2019/1937.

Nowe Biuro terenowe w Toruniu.

Biuro obsługi klienta w Toruniu. Obsługa klientw systemu DGSygnalistaPRO. Niuro Krajowego Koordynatora Szkoleń. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Nowy projekt ustawy o sygnalistach po konsultacjach społecznych – w Komitecie Stałym Rady Ministrów. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć, rozszerzenie zakresu przedmiotowego o takie dziedziny jak wolnosci i prawa człowieka i obywatela, handel ludźmi, prawo pracy i korupcję oraz wydłużenie vacatio legis. Według ostatniego projektu, proponuje się aby przepisy ustawy weszły w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Istotną zmianą dla podmiotów zobowiązanych do utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych, jest doprecyzowanie sposobu ustalenia liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową. Wliczeniu podlegać będą pracownicy w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem, na innej podstawie niż stosunek pracy. Zapraszamy do lektury i współpracy. Nasza firma oferuje profesjonalny system informatyczny do obsługi zgłoszeń wewnętrznych – DGSygbalistaPRO, dedykowany podmiotom prywatnym i publicznym.W ofercie posiadamy pełen outsourcing usług i szkoleń. Szczególy znajdziecie Państwo na naszych stronach: https://detectio.pl/dgsygnalistapro/

Projekt ustawy o ” sygnalistach”z dnia 8 stycznia 2024r.

Obsługa sygnalistów. Zaawansowany profesjonalny system informatyczny, dla firm i instytucji. Kolejny projekt ustawy z 8 stycznia 2024 roku. Zapoznaj się. Jesteś podmiotem zobowiązanym? Lider na rynku obsługi sygnalistów to DETECTIO GROUP.

Ustawa o sygnalistach coraz bliżej.

20 lipca 2023 roku,   Komitet Stały Rady Ministrów, przyjął projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i zarekomendował go Radzie Ministrów. Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, w wersji z 12 lipca br. zawiera kilka zmian, w tym uwzględnienie funkcjonariuszy i żołnierzy jako osób które mogą dokonywać zgłoszeń. Istotną zmianą dla podmiotów prawnych zobowiązanych […]

RODO a ChatGPT

Bez wątpienia używanie ChatGPT, może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych. Europejska Rada Ochrony Danych, utworzyła specjalną grupę zadaniową, za pomoca której, będzie analizować zgodność tego narzędzia z RODO. Zagadnienie, mega interesujące w związku z rozwojem nowych technologii i dostosowaniem prawa do ich regulacji. W tej sekcji będziemy Was informowali o pracach zepołu. Zespół DG. […]

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]