Rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów w Sejmie.

Projekt dotyczy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, której celem jest poprawa egzekwowania prawa i polityk UE w określonych dziedzinach przez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających odpowiedni poziom ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa UE https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-24-24.

W dniu 17 kwietnia projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Sejmu.

Pozdrawiamy. Zespół DG.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]